Szukaj
 

WAŻNE WIEŚCI DLA RYBAKÓW!
czytaj więcej

 


OBRADY WŁADZ ZPRYB

 


ODDZIAŁY ZPRYB

 


KURSOKONFERENCJE

 


ŚWIĘTA RYBAKA

 


MISTRZOSTWA POLSKI RYBAKÓW

 


BALE RYBAKÓW

 

 


 

Drukuj  
 
Aktualności

18 luty 2013 - RYBACY Z ZPRYB NA SZKOLENIU W ARIMR WARSZAWA 

18 lutego 2013r na prośbę Prezesa ZPRyb - Pana Krzysztofa Karonia, Dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa w ARIMR - Pan Dariusz Zdybel, zorganizował w siedzibie ARIMR w Warszawie, szkolenie i panel dyskusyjny dla rybaków Związku Producentów Ryb w zakresie obejmującym całokształt tematów związanych z realizacją środka 2.2. "rekompensaty wodno-środowiskowe" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", oraz zasad kontroli gospodarstw rybackich.


Bardzo ważnym wg oceny rybaków był fakt, że w omawianym szkoleniu uczestniczyli pracownicy Oddziałów Regionalnych ARiMR, odpowiedzialni za weryfikację wniosków w zakresie PO RYBY 2007-2013, gdyż powinno to zapewnić jednakowe rozumienie problemów rekompensat wodno środowiskowych w całym Kraju.
Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Pan Dariusz Zdybel.


Szkolenie przeprowadzili bardzo sprawnie i na dobrym poziomie merytorycznym:
    • Pan Andrzej Guz ARIMR – DRW - z wykształcenia ichtiolog, który omówił zasady przyznawania pomocy;
    • Pani Natasza Robakowska z Departamentu Kontroli na Miejscu, która przedstawiła zasady przeprowadzania przez ARiMR kontroli w gospodarstwach rybackich.


Podczas panelu dyskusyjnego ww. wykładowcy i Dyrektor Dariusz Zdybel udzielali  odpowiedzi na wcześniej przesłane pisemne pytania ze strony ZPRyb oraz na pytania stawiane podczas szkolenia. Odpowiedzi na kilka trudnych pytań, jak poinformował Dyrektor Pan D. Zdybel, zostaną przesłane pisemnie do ZPRyb, po wyjaśnieniu kwestii merytorycznych m.in. z Departamentem Rybołówstwa MRIRW. Dyrektor Zdybel poinformował również, że w przyszłości, realizując prośbę Prezesa Pana K. Karonia przesyłane będą do ZPRyb informacje dotyczące podejmowanych działań pomocowych dla rybaków.


Rybacy, uczestnicy szkolenia, wyrażali duże zadowolenie z faktu zorganizowania szkolenia i jego dobrego poziomu oraz  wyjaśnienia wielu ważnych kwestii, dotyczących interpretacji w zakresie dokumentowania realizacji poszczególnych pakietów, itd.


Prezes Krzysztof Karoń podziękował Dyrektorowi Dariuszowi Zdyblowi oraz  wykładowcom Pani Nataszy Robakowskiej i Panu Andrzejowi Guzowi za sprawnie przeprowadzone szkolenie w dobrych warunkach. Wyraził opinię, że tego typu szkolenia są bardzo potrzebne. Na pewno przyczynią się do lepszej realizacji rekompensat wodno środowiskowych oraz ich dokumentowania co zapobiegnie w przyszłości popełnianiu błędów i ponoszenia za nie dotkliwych konsekwencji przez rybaków.


Kontynuując swoją wypowiedź, Prezes Krzysztof Karoń wyraził zadowolenie, że rybacy stawowej produkcji karpi otrzymują wsparcie finansowe w postaci rekompensat wodno środowiskowych. Jest to co prawda rekompensata finansowa za podejmowany dodatkowy trud w gospodarstwach rybackich, ale sytuacja finansowa „Stawiarzy” jest zła i każda pomoc w tej sytuacji jest cenna!  Następnie stwierdził, że liczby z reguły są nudne, ale pomogą zilustrować sytuacje, o której mówi. A fakty finansowe są następujące:


    • Wg informacji IRŚ za 2010 w badanych przez ten instytut 25 % gospodarstwach stawowych odnotowano ujemny wynik finansowy;


    • ARIMR zawarł dotychczas 865 umów na rekompensaty na kwotę  ponad 283 mln zł,  w  tym na „Naturę 2000” zawarto 295 umów na kwotę 93,7 mln zł.  Są to płatności w perspektywie pięcioletniej;


    • Natomiast straty stawowych gospodarstw rybackich w pięcioletniej perspektywie oszacowane przez ZPRyb a powodowane przez zwierzęta rybożerne i wyjadające zadawaną paszę rybom, wynoszą ponad 630 mln zł! Są to głównie skutki sytuacji, w jakiej znalazło się polskie rybactwo na skutek nowelizacji ustaw po wejściu Polski do UE i objęciu prawną opieką m. in. kormoranów, co doprowadziło do niespotykanego wzrostu ich populacji. Jeśli do tego dołączy się zmniejszenie produkcji karpi w ostatnich latach o ok. 10 tys ton rocznie, głównie z powodu „zawleczenia” do Polski choroby wirusowej KHV, to uzyskuje się wyjaśnienie, dlaczego gospodarstwa karpiowe znalazły się w tak bardzo trudnej sytuacji finansowej!


Na zakończenie szkolenia Prezes Krzysztof Karoń w towarzystwie Pana Leszka Staniszewskiego – Prezesa Mazowieckiego Oddziału ZPRyb, wręczył Panu Dariuszowi Zdyblowi – Dyrektorowi Departamentu Wsparcia Rybactwa w ARIMR, Odznakę Honorową ZPRyb "Za zasługi dla rybactwa", przyznaną uchwałą Zarządu Związku Producentów Ryb.


Zobacz zdjęcia>>>>> (Autor zdjęć: Artur Kubat)


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Historia Złotego Potoku.
 4. Integracja środowiska rybackiego.
 5. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 6. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 7. Jest problem, czy go nie ma?
 8. Karp a sprawa polska.
 9. Karp na święta i na zdrowie.   
 10. Karp po wielkopolsku.
 11. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 12. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 13. Król karp.
 14. Lasy i leśnictwo.
 15. Nasze miasto.
 16. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 17. Niedobrze panie bobrze.
 18. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 19. Panel - w trosce o wodę.
 20. PAP – kormorany.
 21. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 22. Poczułem wiatr.
 23. Podziękowanie Posła.
 24. Podziękowanie od Posła.
 25. Podziękowanie za wkład.
 26. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 27. Polska karpiem silna.
 28. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 29. Powstało PTR.
 30. Powstanie Rady PTR.
 31. Poznań w markecie.
 32. Pożyteczne święta.
 33. Problemy wielkopolskich rybaków.
 34. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 35. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 36. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 37. Przyszłość polskiego karpia.
 38. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 39. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 40. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 41. Resortowy kubeł zimnej wody.
 42. Rybackie problemy.
 43. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 44. Rybacy uradzili.
 45. Rybacy w Sierakowie.
 46. Ryby – interes nie tylko od święta.
 47. Ryby mają głos.
 48. Ryby nie mają głosu?
 49. Siewca – w trosce o wodę.
 50. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 51. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 52. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 53. Święto Rybaka 2017.
 54. Trudne rybołówstwo.
 55. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 56. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 57. Wesele za cudze pieniądze.
 58. Wspólnie łatwiej.
 59. Wystąpienie w Senacie.
 60. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 61. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 62. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 63. WZPRyb - historia.
 64. WZPRyb w Poznaniu.
 65. II Zjazd WZPRyb.
 66. III Zjazd WZPRyb.
 67. Zagrożona hodowla karpia.
 68. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 69. Zapytajcie rybaków.
 70. Zawzięli się na ryby.
 71. Złote Hipolity rozdane.
 72. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 73. Z wizytą u Róży.
 74. Z życia Towarzystwa I.
 75. Z życia Towarzystwa II.
 76. Z życia Towarzystwa III.
 77. Z życia Towarzystwa IV.
 78. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 79. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj