Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Spotkanie Rybaków w MGMiŻŚ w sprawie Działania 2.5. – 01.09.2017 

 

     Dnia 1 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie Rybackiegio Sztabu Kryzysowego oraz wszystkich organizacji rybackich w sprawie Działania 2.5. „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Ze strony Ministerstwa, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa -  Pan Janusz Wrona przedstawił propozycję wypłacenia 48 499 020,70 EURO, co daje 55% środków przewidzianych w rozporządzeniu. Proponuje się jeden wymóg bazowy w kwocie 478 zł na 1 ha i do wyboru wymóg 2.2 „wapnowanie” w kwocie 181 zł na 1 ha lub wymóg 2.4 „roślinność wynurzona” w kwocie 124 zł na 1 ha. 
     Odnośnie pakietu 3. "NATURA 2000" padło sformułowanie, że jeśli wystarczy pieniędzy – zostanie wypłacona kwota w wysokości 223 zł na 1 ha.
 
      Kończąc zebranie, Pan Dyrektor Janusz Wrona przekazał decyzję o przesunięciu wszelkich możliwych oszczędności programowych (z wszystkich programów) na działania wodno-środowiskowe.
 
      Zebrani Rybacy nie zgodzili się na proponowane kwoty  (55% środków).
      

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj