Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Spotkanie w MGMiŻŚ w sprawie Działania 2.5. – 20.09.2017 

      Informujemy, że w dniu 20 września 2017 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się spotkanie Pana Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z przedstawicielami sektora akwakultury.

W spotkaniu, ze strony środowiska rybackiego, udział wezmą 5-osobowe delegacje z poszczególnych organizacji rybackich.

 

      Powyższe spotkanie jest następstwem spotkania, które odbyło się w dniu 1 września br. Jego celem będzie zapoznanie się ze stanowiskiem branży wobec przedstawionej przez resort gospodarki morskiej propozycji nowego podziału środków dla Działania 2.5. „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach Priorytetu 2 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  

 
      W dniu 25 września 2017 r. Rybacki Sztab Kryzysowy, w związku z propozycją nowego podziału środków dla Działania 2.5, przedstawioną na spotkaniu w dniu 1 września br., która zakłada przeznaczenie dla Działania 2.5 zaledwie 55% środków przewidzianych w rozporządzeniu, organizuje protest-piketę przed Gmachem MGMiŻŚ.
 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj