Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Święto Rybaka, 28 września 2017 r., Pyszków.

 

 Zobacz zdjęcia...

 
 

      Dnia 28 września 2017 r. Związek Producentów Ryb zorganizował ogólnopolskie Obchody Święta Rybaka. Odbyły się one u Pana Zbigniewa Rakowskiego, na terenie stawów rybnych w Pyszkowie. Patronat honorowy nad Obchodami objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Marek Gróbarczyk.
 

      Obchody "Święta Rybaka 2017" rozpoczęły się Mszą Świętą Polową w intencji polskich rybaków i ich rodzin, odprawioną przez Kapelana Rybaków – Wielebnego Księdza Grzegorza Czaję. Podczas Mszy asystował Poczet Sztandarowy w osobach Panów: Bernarda Abramczyka, Jacka Łosiewicza i Tomasza Siwca. 
 

      Po Mszy Św. odbyły się X Mistrzostwa Polski Rybaków w Pływaniu łodzią stawową oraz XIII Mistrzostwa Polski Rybaków w Strzelaniu do rzutek.  
 

      Po zakończeniu Mistrzostw, uczestnicy udali się do Hotelu „Na Półboru” gdzie Prezes ZPRyb, Pan Marek Trzcieliński otworzył część oficjalną Obchodów, witając na wstępie przybyłych gości: Pana Adama Sudyka – Naczelnika Wydziału Rybactwa Śródlądowego w Departamencie Rybołówstwa MGMiŻŚ, Panią Iwonę Obiedzińską - Naczelnik Wydziału PO Ryby Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łódzkim UM, Pana Piotra Purkiewicza – z Wydziału PO Ryby Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łódzkim UM, Pana Marcina Janiaka – Wójta Gminy Pęczniew, Pana Andrzeja Krajewskiego – Wiceprzewodniczącego Starostwa w Poddębicach, Pana Ryszarda Kostrzewę – Prokuratora Okręgowego w Sieradzu, Pana prof. Jana Krakowiaka – Prezesa Poddębickiego Centrum Zdrowia, Pana Piotra Walkowskiego – Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Pana Marka Ferlina – Prezesa Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Panią Jolantę Pęgowską – Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z Ikrą, Pana Dariusza Zielińskiego – Specjalistę w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Pana dr Andrzeja Lirskiego – z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Pana Krzysztofa Nowaka z PZW w Sieradzu, ks. Grzegorza Czaję z Parafii w Siedlątkowie.
 

      Następnie miejsce miały przemówienia gości, po czym Prezes ZPRyb, Pan Marek Trzcieliński, odczytał wyniki Mistrzostw. Wyniki Mistrzostw Polski Rybaków przedstawiają się następująco:
 

X Mistrzostwa Polski Rybaków w Pływaniu łodzią stawową

 

1.  Pan Tomasz Siwiec z Zakładu Wielgie Sp. z o.o został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Marka Gróbarczyka. 

2. Pan Andrzej Doskoczyński ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Związku Producentów Ryb, Pana Marka Trzcielińskiego. 

3. Pan Tomasz Berger ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Związek Producentów Ryb. 

4. Pan Mateusz Król z Gospodarstwa Rybacko-Agroturystycznego w Sławnie zajął miejsce IV. 

5. Pan Fabian Basztabin z Gospodarstwa Rybackiego „Michał” w Żarach zajął miejsce V.

 

XIII Mistrzostwa Polski Rybaków w Strzelaniu do rzutek

 

1. Pan Piotr Domagała ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Jurgiela. 

2. Pan. Krzysztof Nowak z PZW w Sieradzu został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Witolda Stępnia. 

3. Pan Kamil Bartoszewicz z Gospodarstwa Rybackiego „Królewskie Rybin” w Ostrzeszowie został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Pana Piotra Walkowskiego. 

4. Pan Hubert Kraśniewski z Gospodarstwa Rybackiego Burzec zajął miejsce IV. 

5. Pan Andrzej Doskoczyński ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej zajął miejsce V.

 

      Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy Prezesa Związku Producentów Ryb. 
 

      Po zakończeniu uroczystości oficjalnych odbyła się Biesiada Rybacka.
 

      Organizatorem Obchodów był:  Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów.

 

      Komitet Organizacyjny Obchodów Panowie: Marek Trzcieliński, Zbigniew Rakowski, Tadeusz Radziej, Kazimierz Rak i Jerzy Kaszubowski.

 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj