Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Działa już nowy Departament Rybołówstwa przy PGW „Wody Polskie” 

   Informujemy, że swoją działalność rozpoczął już Departament Rybołówstwa działający przy PGW „Wody Polskie”; departamentem tym kieruje Pan dr Janusz Wrona.


   Departament Rybołówstwa PGW „Wody Polskie” jako priorytety wyznaczył sobie zajęcie się następującymi zagadnieniami rybackimi:


   1. Uznanie raz na zawsze roli stawów jako zbiorników retencyjnych.

 

   2. Zaprzestanie oskarżeń pod adresem akwakultury o zanieczyszczenie wód.

 

   3. Poprawne naliczanie wysokości opłat za pobór wód przez obiekty chowu i hodowli ryb.

 

   4. Poprawne stosowanie artykułu 414 ustawy „Prawo wodne”.

 

   5 Zaprzestanie stosowania zasady, że wszystkie stare operaty wodnoprawne są nieaktualne.

 

   6. Właściwe podejście do zawierania lub przedłużania umów na użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |