Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

„Poradnik Gospodarski” zamieścił w swoim piśmie relacje z obchodów „Święta Rybaka 2009” autorstwa redaktora Tadeusza Szalczyka.
[Czytaj więcej >>]

  

  Zadziwiający jest brak wiedzy a może jeszcze bardziej- zadziwiający zanik pamięci o nawet całkiem nieodległej historii i wielkich dokonaniach organizacyjnych i materialnych naszych przodków . Do takiego wniosku dochodzę po coraz częściej słyszanych wypowiedziach „różnych person” głoszących hasła o potrzebie tworzenia organizacji i zrzeszania się m.in. w różne „grupy” – biorąc za przykład UE. Zaczyna się z największą powagą „Ojca uczyć dzieci robić”! Polacy naprawdę nie spadli z drzewa po wejściu do Unii Europejskiej ! Mamy swoje cenne doświadczenia i to co wnosi UE powinno być wprowadzane z pełną harmonią do naszych doświadczeń!

        Dlaczego chociażby „hodowla ryb i chów ryb” nie mogą być „hodowlą ryb i chowem ryb” a muszą być akwakulturą?

        Mając m.in. powyższe na względzie publikuję na początek nieco wiadomości o W Z P Ryb i nie tylko.
                                                                                       Krzysztof Karoń

  Czytaj więcej...

Poniżej publikowany materiał, dedykuję jako podziękowanie organizatorom imprez związanych z promocją ryb i przesłaniem do powszechnego naśladownictwa tych imprez przez Brać Rybacką!!!

Krzysztof Karoń- Prezes ZPRyb

Po upadku „Komuny” a wraz z nią „Centrali Rybnej”, rybacy szybko uświadomili sobie co naprawdę oznacza kapitalistyczny slogan:

„Nie trudno wyprodukować, trudno sprzedać!”

By sprzedać trzeba sprawnego marketingu. Zbudowania rynku sprzedaży. Wszechstronnej promocji produktu! Sprawnej logistyki.

W przypadku rybactwa głównie promocji spożycia ryb!

Od lat w miarę skutecznie prowadzimy sprzedaż „Królewskiego Karpia” w grudniu , pomaga nam w tym, uświęcona tradycja spożywania tej ryby w czasie Wieczerzy Wigilijnej! A czy istnieje pozytem jakaś przykładowa, owocna promocja ryb? Odpowiadając na to pytanie stwierdzam, że tak! Mam tu na myśli głównie organizowane z bardzo wielkim zaangażowaniem, trudem ale i powodzeniem:
Święta : Ryb, Karpia, Pstrąga , Sielawy, Wody…

  Czytaj więcej...

- „Święto Pstrąga” w Złotym Potoku: Tradycja tej imprezy sięga 1995 r. Od tego czasu na błoniach w Złotym Potoku co roku w pierwszy weekend sierpnia spotykają się miłośnicy złotopotockich pstrągów. Przez dwa dni organizowane są tm.in. zawody wędkarskie, konkursy dla dzieci, pokazy sprawnościowe, turnieje sportowe, rajdy piesze i konne oraz występy muzyczne. Dzieci biorą udział w konkursach "z rybką". Wiele zakładów gastronomicznych nad stawem „Amerykan” serwuje pstrągi, przyrządzane na kilkanaście sposobów by zaspokoić subtelne smaki kilkunastu tysięcy przybyłych ludzi m.in. z Częstochowy, Katowic, Sosnowca, Łodzi, Warszawy i wielu okolicznych miejscowości! W tym roku Ewa Wachowicz a w poprzednim M. Okrasa popisywali się przyrządzaniem pstrągowych dań dla wybitnych Smakoszy!
 

  Czytaj więcej...

Ogólnopolskie uroczystości „Święta Rybaka 2009” odbyły się 2 i 3 lipca br. w Wielkopolsce u Pana Stanisława Błaszkowiaka - Gospodarstwo Rybackie w miejscowości Staw Kaliski. W skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Święta Rybaka 2009 wchodzili m. in: Krzysztof Karoń - Prezes ZPRyb, Stanisław Błaszkowiak – Gospodarstwo Rybackie Staw Kaliski, Marek Trzcieliński i Wiesław Michalski – Gospodarstwo Rybackie Przygodzice oraz Aleksander Bella – Gospodarstwo Rybackie Przygodzice.
W czasie obchodów Święta Rybaka odbyły się Mistrzostwa Polski Rybaków w:
- strzelaniu do rzutek,
- pływaniu łodzią stawową
- pływaniu łodzią jeziorową.
zobacz zdjęcia>>> 

  Czytaj więcej...

19 czerwca 2009 r w okolicach Warszawy podczas rejsu po Wiśle na statku „Wars” odbył się bardzo ciekawy panel dyskusyjny pt. „W trosce o wodę”, zorganizowany przez KZGW, któremu przewodniczyła Pani v-ce Prezes Iwona Koza. Jeden z pięciu referatów wprowadzających wygłosił Prezes ZPRyb Pan Krzysztof Karoń.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej KZGW pod adresem http://www.kzgw.gov.pl/index.php?id=878 znajduje się krótka relacja z tego spotkania.

  Czytaj więcej...

ZPRyb dziękuje Redakcji "Gazety Chłopskiej" za opublikowanie na łamach swej gazety, artykułu poświeconego trudnym sprawom rybactwa
[Czytaj więcej >>]

  

Zarząd Związku Producentów Ryb, działając na podstawie przepisów ustawy z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 32 poz. 217) realizując zadania statutowe Związku przedkłada następującą opinię do przesłanego nam do zaopiniowania

„projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną”

:

  Czytaj więcej...

Prezes nowy, ale terminy naboru wniosków stare. ARiMR podała oficjalny kalendarz przyjmowania dokumentów na najbliższe miesiące. Gorący okres składania wniosków rozpocznie się już za dwa tygodnie.
Do tej pory z funduszy na lata 2007-2013 do kieszeni rolników trafiły prawie 4 miliardy złotych, a do rozdysponowania jest jeszcze kilkadziesiąt. Wszystkie pieniądze powinny być wydane najpóźniej do końca 2015 roku. Procedury przyznawania unijnych dotacji są jednak długie i skomplikowane. Dlatego w tym roku będzie uruchomiona bardzo duża pula środków.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: jest to bardzo duże wyzwanie przed służbą Agencji, ale konieczna jest szybka absorpcja funduszy.
Przypominamy, że trwają nabory wniosków o dopłaty obszarowe oraz dotacje z programów rolnośrodowiskowych. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do połowy maja. O 50 tysięcy dotacji mogą ubiegać się także młodzi rolnicy.
Bez przeszkód można też składać wnioski o wsparcie dla grup producenckich - informuje Redakcja Rolna TVP. Nadal nic nie wiadomo tylko o programie rent strukturalnych. Resort rolnictwa wciąż nie traci nadziei, że uda się przekonać Komisję Europejską do przesunięcia środków na ten cel.
Harmonogram składania wniosków w ARiMR [czytaj tekst]

  

Bez zbędnych komentarzy zachęcam rybaków do poczytania więcej o działaniach naszych przodków z przed 80 lat. Proponuję w tym celu zapoznać się z wiadomościami podanymi w dawnych " Przeglądach rybackich" w 

  Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Marek Sawicki wydał Zarządzenie Nr 29 z dnia 31 października 2008 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej [Zobacz pismo >>] [Zobacz załącznik >>]

  

Informujemy, że wreszcie po siedmiu latach starań przez ZPRyb, MSW i A oraz Komenda Główna Policji w całej pełni podzieliły poglądy naszego Związku o prawnej możliwości uzyskania przez rybaków pozwoleń na broń palną śrutową do odstrzału w „obrębach hodowlanych” kormoranów, czapli siwych i wydr.

[Zobacz pismo >>]   

W dniach od 10 do 12 września 2008 r. w Sierakowie obradowali członkowie ZPRyb reprezentujący ponad 60 procent polskiej produkcji karpi oraz przedstawiciele nowoutworzonego w ramach ZPRyb - Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Zbiorników Zaporowych i Rzek. Podczas konferencji wygłoszono 11 wykładów. Trzydniowy pobyt uczestników konferencji w Sierakowie był bezpłatny!  [Zobacz zdjęcia >>]

  Czytaj więcej...

W dniu 04.07.2009r. w Iławie powołano Oddział Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Do Zarządu wybrano:
   1. Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu
   2. Piotr Olechnowski – zastępca Prezesa
   3. Andrzej Dmuchowski – Sekretarz
   4. Marek Kragiel – członek Zarządu
   5. Mirosław Tymoszczuk - członek Zarządu
   6. Jacek Kaczmarek - członek Zarządu

Oddział tworzy obecnie 16 gospodarstw użytkujących ponad 70 000 ha wód zainteresowanych poprawą sytuacji w Polsce. Postawiliśmy sobie m.in. następujące cele:
   1. Zmiana obowiązujących przepisów prawa w kierunku pro rybackim
   2. Rozwiązanie problemu strat spowodowanych przez drapieżniki
   3. Zracjonalizowanie czynszów dzierżawnych, perspektywiczne ustabilizowanie umów
   4. Przyspieszenie wdrażania unijnego programu rybackiego, uproszczenie wniosków
   5. Ujednolicenie stawki VAT na zezwolenia na amatorski połów ryb (3%)
   6. Ścisła współpraca przy stworzeniu prawidłowego planu gospodarowania węgorzem
   7. Pomoc dzierżawcom rybackim w rozwiązywaniu problemów z jednostkami nadzorującymi

Zapraszamy wszystkich użytkowników gospodarujących w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych do wstępowania w szeregi naszego Oddziału.

Andrzej Abramczyk
  

27 czerwca odbyły się uroczystości Święta Rybaka na gościnnej ziemi sieradzkiej w okolicach zalewu „Jeziorsko” - zorganizowane czwarty raz przez Związek Producentów Ryb - pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Pana Kazimierza Plocke. Zgromadzeni Rybacy wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w wielu ciekawych imprezach. [Zobacz zdjęcia]

  Czytaj więcej...

Prezes ZPRyb Krzysztof Karoń w dniu 11 czerwca 2008 r uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa, które poświęcone było sprawom rybołówstwa i rybactwa śródlądowego. Podczas tego posiedzenia Prezes K. Karoń zgłosił postulaty Związku Producentów Ryb , które pilnie powinny być realizowane by zapewnić właściwy rozwój rybactwa.

[Czytaj tekst postulatów]   

W odpowiedzi na pismo Prezesa ZPRyb w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej gospodarstw rybackich dzierżawionych z zasobów ANR, Przewodniczący SLD Pan Wojciech Olejniczak poinformował, że wystąpił w tej sprawie z interpelacją poselską do Prezesa Rady Ministrów.

[czytaj tekst]   

Reakcja Sekretarza Stanu Pana Kazimierza Plocke na otrzymane informacje od Prezesa ANR wskazująca na potrzebę ponownego podjęcia przez ANR działań przy wykorzystaniu prawnych rozwiązań dot.możliwości obniżenia albo umorzenia należnego czynszu.

[czytaj tekst]   

W odpowiedzi na pisma kierowane przez Prezesa ZPRyb Pana Krzysztofa Karonia, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja ujmie w swoim planie pracy na II półrocze br. tematykę rybactwa środlądowego.

[czytaj tekst]   

Na wniosek Prezesa ZPRyb Pana Krzysztofa Karonia z dnia 25 kwietnia br Sekretarz Stanu Pan Kazimierz Plocke zwołał w pilnym trybie na dzień 28 kwietnia br naradę poświęconą konieczności podjęcia pilnych przedsięwzięć w rybactwie w związku z narastającymi problemami niszczącymi racjonalność i opłacalność prowadzenia tej działalności.
W naradzie uczestniczyli m. in:

  Czytaj więcej...
Strona 20 z 23First   Previous   14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj