Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

"Akcja Obywatelska-Ratujmy Polskie Stawy"Szanowni Koledzy - Rybacy z polskich gospodarstw stawowych  - WSZYSCY -
Zarząd ZPRyb w dniu 14 lipca br. podjął uchwałę o zorganizowaniu „Akcji Obywatelskiej – Ratujmy Polskie Stawy”
.

Akcja ta ma  na celu zapobieżenie upadkowi dużej części gospodarstw stawowych, prowadzących chów i hodowlę karpi w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją finansową  na skutek:

•  pozostawienia bez jakiejkolwiek pomocy merytorycznej i finansowej, dużej ilości upadających gospodarstw karpiowych, dotkniętych chorobą KHV karpi;

•  kardynalnymi błędami w zaplanowaniu i realizacji pomocy UE na lata 2007 - 2013 z Europejskiego Funduszu Rybactwa, dyskryminującymi polskie stawowe gospodarstwa rybackie, na skutek przeznaczenia bardzo niskich kwot na ten sektor, oraz błędami w zakresie  zaplanowania i realizacji „programu rekompensat wodno środowiskowych”;

•  doprowadzania przez ww. działania do całkowitego załamania konkurencji na rynku karpia;

•  braku rzeczywistych przedsięwzięć zmierzających do naprawy ww. błędów, przez organy odpowiedzialne za zaistniałe nieprawidłowości.


Podejmowane sprawy i kłopoty są wspólne, tak samo dla każdego rybaka bolesne! Mamy prawo i obowiązek kultywowania tradycyjnych metod i obyczajów związanych z chowem  karpi, jako narodowego dziedzictwa kulturowego, gospodarczego i przyrodniczego. Dlatego wszyscy rybacy winni solidarnie włączyć się do „Akcji Obywatelskiej – Ratujmy Polskie Stawy”,   niezależnie od przynależności poszczególnych podmiotów rybackich do organizacji rybackich czy poglądów politycznych!

Dla właściwego przygotowania „Akcji Obywatelskiej – Ratujmy Polskie Stawy” i umożliwienia uczestnictwa w niej ogółowi  rybaków, prosimy Brać Rybacką o pilne wypełnienie i odesłanie na adres ZPRyb ankiet .  Pobierz ankietę klikając na:
ANKIETA"

Zarząd ZPRyb podejmuje  merytoryczne działania zgodnie z prawnymi umocowaniami naszej organizacji i występuje o wsparcie do organizacji rybackich, ekologicznych, naukowców z zakresu rybactwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, posłów, senatorów, wybitnych Polaków, mediów itd.

 Prezes ZPRyb - Krzysztof Karoń


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |