Szukaj
 
 
Aktualności

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU ZPRYB Z SEKRETARZEM STANU W MINISTERSTWIE ŚROD. – P. MARIUSZEM GAJDĄ.

  Czytaj stanowisko ZPRyb przekazane Panu Ministrowi...

 

      W dniu 11 maja br. na wniosek Prezesa ZPRyb - Pana Krzysztofa Karonia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Związku Producentów Ryb z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, Panem MARIUSZEM GAJDĄ. W spotkaniu, ze strony Ministerstwa, uczestniczył również Główny Specjalista - Pan Sławomir Wosiński.  

      Tematem spotkania były kwestie projektowanych opłat za pobór wód na potrzeby chowu i hodowli ryb. Po rzeczowej, merytorycznej dyskusji dotyczącej pierwszej części najbardziej kontrowersyjnych zapisów nowelizacji Prawa Wodnego ustalono, co następuje:

 

Pan Minister M. Gajda oświadczył, że :

       1/. Opłat za pobór wód powierzchniowych dla rybactwa nie będzie – to eliminuje również zakładanie urządzeń do pomiaru wody. 

      2/. Pan Minister podtrzymał pogląd, że gospodarstwa rybackie za korzystanie z poboru wód powinny jednak wnosić „co najwyżej opłatę stałą” ponieważ wynika to z przepisów Unijnych. Podkreślił, że wysokość tych opłat nie powinna zagrozić bytowi gospodarstw rybackich i jednocześnie przedstawił pewne propozycje sposobu naliczania tych opłat.

 

Prezes Krzysztof Karoń wyraził następujące stanowisko do powyższych propozycji:

       1/. Z uznaniem przyjmujemy informację o rezygnacji z poboru opłat za pobór wód powierzchniowych.

       2/. Nie podzielamy poglądu, że przepisy Unijne nakładają bezwzględny obowiązek poboru opłat za wody dla wszystkich, ponieważ już w 2013 roku, po szczegółowej analizie Art. 9 Dyrektywy Wodnej UE wykazaliśmy, że artykuł 9 dotyczy „Usługi wodnej”, a pobór grawitacyjny wody powierzchniowej, jaki ma miejsce przy zalewie stawów rybnych nie jest usługą wodną. Zasadność powyższego potwierdził wyrok Trybunał Europejskiego w sprawie wytoczonej przez Komisję Europejską przeciw Republice Federalnej Niemiec.

       3/. Mając na względzie przedstawione argumenty przeciw zasadności opłat za wodę w „Stanowisku Zarządu ZPRyb-OP w sprawie nowelizacji Prawa Wodnego…” nie możemy na chwilę obecną zaakceptować przedłożonej dziś propozycji „Stałych opłat” za pobór wód na stawy rybne.

 
      W związku z powyższym i w celu wspólnego ustalenia stanowisk w pozostałych kwestiach nowelizacji Prawa Wodnego, ustalono odbycie następnego spotkanie stron w dniu 20 maja 2016r.

 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj