Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w ramach priorytetu 2 PO "Rybactwo i Morze" 

Informujemy, że ukazało się rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Zmiana dotyczy przede wszystkim wprowadzenia wypłaty z góry za cały 5-letni okres realizacji zadania.
 
Wg zapowiedzi Ministerstwa, zaraz po zakończeniu procedowania wniosków, rekompensaty wodno-środowiskowe zostaną wypłacone beneficjentom.
 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |