Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Święto Rybaka, 28 czerwca 2019 r. - Pyszków.

  Zobacz zdjęcia...    Autorzy zdjęć: W. Andrzejewski, J. Pęgowska.


     Dnia 28 czerwca 2019 r. Związek Producentów Ryb zorganizował ogólnopolskie Obchody Święta Rybaka na terenie stawów rybnych w Pyszkowie.  Patronat honorowy nad Obchodami objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Marek Gróbarczyk.


     Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą Polową w intencji polskich rybaków i ich rodzin, odprawioną przez Kapelana Rybaków – Wielebnego Księdza Grzegorza Czaję

Następnie odbyły się XII Mistrzostwa Polski Rybaków w Pływaniu łodzią stawową, X Mistrzostwa Polski Rybaków w Pływaniu łodzią jeziorową oraz XIV Mistrzostwa Polski Rybaków w Strzelaniu do rzutek. Mistrzostwom towarzyszyła biesiada grillowa, podczas której nie zabrakło pysznych dań rybnych.

 

     Po zakończeniu Mistrzostw, uczestnicy udali się do Zajazdu „Tumidaj”, gdzie uczestniczyli w uroczystościach oficjalnych.  Część oficjalną otworzył Prezes ZPRyb, P. Marek Trzcieliński, witając na wstępie wszystkich przybyłych rybaków i ich rodziny oraz  gości: P. Martę Jamróz i Igora Wawrzyniaka – Głównych Specjalistów w Departamencie Rybołówstwa MGMiŻŚ, reprezentujących patrona honorowego Obchodów Święta Rybaka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  P. Ewę Wierzbicką  - Z-cę Kierownika Sieradzkiego Biura Powiatowego ARiMR, P. Piotra Walkowskiego – Posła na Sejm RP i Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, P. Piotra Majera – Wicestarostę Powiatu Poddębickiego, P. Andrzeja Krajewskiego – Wiceprzewodniczącego Starostwa w Poddębicach, P. Jerzego Zycha – Przewodniczącego Rady Gminy w Pęczniewie, P. Ryszarda Kostrzewę – Prokuratora Okręgowego w Sieradzu,  P. Edwarda Janusza – Nadleśniczego Nadleśnictwa „Złoczew” , P. Marka Ferlina – Prezesa Polskiego Towarzystwa Rybackiego, P. Jolantę Pęgowską – Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z Ikrą, dr Andrzeja Lirskiego – z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, dr Wojciecha Andrzejewskiego – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Redaktora „Przeglądu Rybackiego”, P. Joannę Arkusz z Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, dr Jerzego Zubrzyckiego oraz kapelana rybaków, Wielebnego Ks. Grzegorza Czaję z Parafii w Siedlątkowie


     Następnie miejsce miały przemówienia gości, po czym Prezes ZPRyb, P. Marek Trzcieliński, przystąpił do uhonorowania Złotą Odznaką ZPRyb „Za zasługi dla rybactwa” wraz z legitymacją zasłużonych rybaków w osobach Panów:

     1.  Jerzego Kaszubowskiego – Sekretarza ZPRyb.

     2.  Piotra Domagały – Członka Zarządu ZPRyb.

     3.  Tadeusza Radzieja – Członka Zarządu ZPRyb.


     W dalszej części Obchodów Prezes ZPRyb odczytał wyniki Mistrzostw oraz nastąpiło wręczenie laureatom pucharów i dyplomów. Wyniki Mistrzostw Polski Rybaków 2019 przedstawiają się następująco:


XII MISTRZOSTWA POLSKI RYBAKÓW W PŁYWANIU ŁODZIĄ STAWOWĄ

     1. Henryk Szewczyk z Gospodarstwa Rybackiego Kock Sp. z o.o. w Rykach został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Marka Gróbarczyka.

     2. Wojciech Grzegorek z Gosp. Rybackiego Czajków – Dzikie Nowe został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Starościnę Powiatu Poddębickiego, Panią Małgorzatę Komajdę.

     3. Wojciech Śmieciński z Gospodarstwa Rybackiego Kock Sp. z o.o. w Rykach został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Związku Producentów Ryb, Marka Trzcielińskiego.

     4. Zbigniew Rakowski z Gospodarstwa Rybackiego w Pyszkowie zajął miejsce IV.

     5. Paweł Roj z Gosp. Rybackiego Czajków – Dzikie Nowe zajął miejsce V.


X MISTRZOSTWA POLSKI RYBAKÓW W PŁYWANIU ŁODZIĄ JEZIOROWĄ

     1. Tomasz Domagała ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Posła RP, Piotra Walkowskiego.

     2. Wojciech Andrzejewski, dr z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Redaktor Naczelny „Przeglądu Rybackiego” został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Związek Producentów Ryb.

     3. Zbigniew Rakowski z Gospodarstwa Rybackiego w Pyszkowie został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Oddziału Łódzkiego ZPRyb, Zbigniewa Rakowskiego.

     4. Bogdan Mróz z Gospodarstwa Rybackiego „Rowy” zajął miejsce IV.

     5. Krzysztof Berger ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej zajął miejsce V.

     6. Janusz Kaszubowski z Gospodarstwa Rybackiego „Jerzy i Patryk Kaszubowscy” w Promnie zajął miejsce VI.


XIV MISTRZOSTWA POLSKI RYBAKÓW W STRZELANIU DO RZUTEK

     1. Piotr Domagała ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Grzegorza Schreibera.

     2. Krzysztof Bociek ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Panią Marię Fajger.

     3. Eugeniusz Kraśniewski z Gospodarstwa Rybackiego Burzec został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Wójta Gminy Pęczniew, Pana Marcina Janiaka.

     4. Janusz Kaszubowski z Gospodarstwa Rybackiego „Jerzy i Patryk Kaszubowscy” w Promnie zajął miejsce IV.

     5. Tomasz Domagała ze Spółki “Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej zajął miejsce V.


Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy Prezesa Związku Producentów Ryb.


Po zakończeniu uroczystości oficjalnych odbyła się Uroczysta Kolacja.


Organizatorem Obchodów był:  Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów.

Komitet Organizacyjny, Panowie: Marek Trzcieliński, Zbigniew Rakowski, Kazimierz Rak, Tadeusz Radziej i Leszek Roj.

 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj