Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Oświadczenie o rocznych przychodach netto ze sprzedaży ryb - zał. do wniosku o dofinansowanie 

W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw RP nowelizacji Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze", które wprowadza przepisy w zakresie udzielania pomocy finansowej "COVID-19", informujemy, że pod poniższym linkiem zamieszczona została szczegółowa informacja dotycząca procesu uzyskania potwierdzania dokumentu "oświadczenie wnioskodawcy" o rocznych przychodach netto ze sprzedaży ryb, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinasowanie, wraz z wzorami oświadczeń.

Zobacz szczegółowe informacje>>>


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj