Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Dot. sprawozdania tytułem realizacji operacji w ramach środka 2.8 "Środki dot. zdrowia publ." 

W nawiązaniu do realizacji operacji  w ramach PO Rybactwo i Morze, środek 2.8 „Środki dotyczące zdrowia publicznego (w celu łagodzenia skutków gospodarczych epidemii COVID-19)” informujemy, że beneficjenci którzy otrzymali wsparcie w 2020 r., mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie do 31 stycznia 2022 r, natomiast beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w 2021 r., mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie do 31 stycznia 2023 r.

 

Czyli w bieżącym roku sprawozdania nie składają ani beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w 2020 r., ani beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w 2021 r.


Wyjaśnienia szczegółowe:

W przypadku, gdy umowa o dofinansowanie przewiduje, że Beneficjent zostanie zwolniony z obowiązku składania sprawozdań rocznych, zobowiązany jest jedynie do złożenia sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność końcową. 

Jeżeli w umowie o dofinansowanie nie określono inaczej, Beneficjent zobowiązany jest do składania sprawozdań rocznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po roku, w którym otrzymał płatność końcową. 

Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2020 r., pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia 2022 r.

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj