Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Spotkania w sprawach rybackich - Warszawa, 07.09.2021 r. 

Informujemy, że dnia 07 września 2021 r. w Warszawie odbyły się dwa spotkania w sprawach rybackich:


     • w  spotkaniu z Panią Martą Rabczyńską - Dyrektorem Departamentu Rybołówstwa MRiRW Związek Producentów Ryb reprezentował Pan Andrzej Abramczyk, Wiceprezes ZPRyb-OP i Prezes Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych ZPRyb-OP, który przedstawił aktualne problemy nurtujące rybaków śródlądowych. Bardzo cieszy, że Pani Dyrektor zadeklarowała pomoc w realizacji omawianych postulatów.  
  
Zobacz wykaz postulatów>>>>


     •  w spotkaniu z Zastępcą Prezesa PGW „Wody Polskie” ds. Usług Wodnych - Panem Robertem Chciukiem, zorganizowanym z inicjatywy organizacji zrzeszonych w Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych, Związek Producentów Ryb reprezentowali Panowie Wiceprezesi: Lech Staniszewski i Andrzej Abramczyk. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim sprawy krążących pogłosek o nieprzedłużaniu umowy na rybackie użytkowanie obwodów.
  
Zobacz informację ze spotkania>>>>


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |