Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Obowiązek złożenia oświadczenia do Zarządu Zlewni PGW "Wody Polskie" 


Informujemy, że w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału należy złożyć do właściwego Zarządu Zlewni PGW "Wody Polskie" na swoim terenie oświadczenie o poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

 

Dodatkowo, producenci ryb w obiektach przepływowych składają oświadczenie dot. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym.


Wzory oświadczeń znajdują się w punkcie 6 i 7 pod linkiem:
wzory oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |