Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Nabory wniosków ogłoszone przez prezesa ARiMR - działanie 1 

 

1.13 „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-113-innowacje4

1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”, o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014

https://www.gov.pl/web/arimr/innowacje-zwiazane-z-ochrona-zywych-zasobow-morza

1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”, o którym mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014

https://www.gov.pl/web/arimr/roznicowanie-i-nowe-formy-dochodow


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |