Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 22.06.2022 r. 

     Dnia 22 czerwca 2022 r. z inicjatywy Panów: Ministra Krzysztof Ciecióry - Podsekretarza Stanu w MRiRW oraz Jakuba Roszuka - Przewodniczącego Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej, odbyło się spotkanie z Panem Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henrykiem Kowalczykiem w gmachu MRiRW.

 

     W spotkaniu uczestniczyli także: Dyrektor Departamentu Rybactwa – Pani Magdalena Zasępa, Prezes PZW – Pani Beata Olejarz, Prezes Polski Karp Sp. z o.o. – Pan Paweł Wielgosz, Prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb Jesiotrowatych – Pan Mirosław Purzycki (z powodu nagle wynikłych względów osobistych nie mógł wziąć udziału przedstawiciel ZPRyb-OP – Wiceprezes Andrzej Abramczyk). 

 

     Spotkanie miało na celu zapoznanie się z nowopowstałym Zespołem ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej, a także było okazją do omówienia problemów prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej w obwodach rybackich  oraz współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Problem ten został szczegółowo omówiony w kontekście ostatnich działań „Wód Polskich”, związanych m.in. z czekającą nas niebawem koniecznością przedłużania umów na rybackie użytkowanie. Podczas dyskusji nie zabrakło także rozmów o potencjale akwakultury karpiowej i pstrągowej, przygotowywanej obniżce czynszów dzierżawnych oraz innych sprawach związanych z rybactwem. 

 

     Efektem końcowym była zapowiedź spotkania w trybie pilnym (12.07.2022r) z władzami PGW „Wody Polskie” w celu wyjaśnienia działań tej instytucji i ustalenia zasad dalszego współdziałania  z MRiRW i środowiskiem rybackim.


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |