Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 03.08.2022 r. 

      W dniu 03 sierpnia 2022 r. w siedzibie MRiRW odbyło się  spotkanie reprezentantów Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej (w składzie: Pan Jakub Roszuk – Przewodniczący Zespołu, Prezes Rybackiej LGD „Opolszczyzna”, Pani Beata Olejarz – Prezes PZW, Pan Mirosław Purzycki – Prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb Jesiotrowatych, Pan Andrzej Abramczyk – Prezes Oddziału Jeziorowego i Wiceprezes Związku Producentów Ryb, Pan Paweł Wielgosz – Prezes organizacji Polski Karp Sp. z o.o.) z przedstawicielami Ministerstwa, w osobach Państwa: Magdaleny Zasępy – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa, Wojciecha Wojtyry - Wicedyrektora Departamentu Rybołówstwa oraz z przedstawicielami PGW Wody Polskie w osobach Panów: Janusza Wrony - Zastępcy Prezesa i Dionizego Ziemieckiego – Dyrektora Departamentu Rybackiego.


      Spotkanie w całości poświęcone było ostatniej, okołorybackiej działalności PGW Wody Polskie, a głównie działaniom związanym z procedurą przedłużania umów. Po gorącej dyskusji strony ustaliły, że zostanie nawiązana współpraca w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego:

      1. Umocowania prawnego MRiRW i PGW Wody Polskie.

      2. Procedury rybackiego korzystania z wód, w tym dot.:

          - skorzystania z prawa pierwszeństwa,

          - wzoru umowy,

          - zasady działania programu "Opłata Krajowa".


      Uczestnicy spotkania mają otrzymać w najbliższym czasie odpowiednie dokumenty z PGW Wody Polskie, celem naniesienia swoich uwag. Kolejne spotkanie zaplanowane jest jeszcze w sierpniu br.

 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |