Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - 25.10.2022 r, Warszawa. 

     Dnia 25.10.2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania dyskutowano o racjonalnym wykorzystaniu zasobów wody dla potrzeb rolnictwa i akwakultury, w tym małej retencji oraz o aktualnych problemach rybackich użytkowników jezior związanych z ostatnią działalnością PGW „Wody Polskie”.

 

Środowisko rybackie reprezentowali:

a). Federację Organizacji Rybaków Śródlądowych, Panowie:
     - Mirosław Purzycki  - Przewodniczący Federacji,
     - Mariusz Leciński - radca prawny.
b). PZW, Państwo:
     - Beata Olejarz - Prezes Zarządu Głównego,
     - Jerzy Czyżak - Okręg PZW Poznań,
     - Ewa Buczek - radca prawny.
c). Związek Producentów Ryb-OP, Panowie:
     - Andrzej Abramczyk - Wiceprezes Zarządu i Prezes Oddziału Jeziorowego,
     - Leszek Napierała - radca prawny.
d). Zespół ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej, Pan:
     - Jakub Roszuk – Przewodniczący Zespołu.

     Sprawy rybackie prezentował Pan Andrzej Abramczyk, który w swoim wystąpieniu (zobacz konspekt>>>>) omówił historię restrukturyzacji rybactwa, rolę firm rybackich i wędkarskich w lokalnej społeczności oraz jako producentów zdrowej żywności. Pan Andrzej Abramczyk przedstawił nadzieje, jakie rybacy wiązali z wypracowanymi przez lata, jak się wydawało trwałymi rozwiązaniami prawnymi stabilizującymi działalność dziś i w przyszłości oraz podejmowanymi w związku z tym decyzjami  dotyczącymi rozwoju rybackich firm. Na tym tle referent nawiązał do bezprawnych działań PGW „Wody Polskie”, które w konsekwencji mogą przyczynić się do bankructwa gospodarstw rybackich.
 
     W swojej wypowiedzi Wiceprezes Andrzej Abramczyk wypunktował tylko kilka działań podejmowanych przez PGW „Wody Polskie” a będących ewidentnie niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim z Ustawą Prawo wodne i Ustawą o rybactwie śródlądowym. Wypowiedź ta została zobrazowana przykładami wziętymi "z życia", co jeszcze bardziej pokazało absurdy forsowanych zmian systemowych. Na tym tle przedstawiciel ZPRyb omówił działania MRiRW, które jako decydent w sprawach działu „rybołówstwo” i rybackiego zagospodarowania wód, mimo podobnego stanowiska, co reprezentowane przez nasze środowisko, do tej pory nie podjęło zdecydowanych czynności, aby te nieprawne zmiany systemowe ukrócić.
 
     W imieniu środowiska rybackiego Pan Andrzej Abramczyk poprosił członków Rady o pośrednictwo w rozwiązaniu tego życiowego dla rybaków problemu. Wypowiedź tą uwiarygodnił spór prawny między przedstawicielami MRiRW a PGW „Wody Polskie”, dotyczący obowiązku wystawiania przez PGW obwodów na konkursy oraz zgodności z prawem prowadzenia przez tę instytucję gospodarki rybackiej w tych obwodach. W trakcie ożywionej dyskusji argumenty przedstawicieli rybaków uzyskały aprobatę członków Rady.  Jej Przewodniczący - Pan Jan Krzysztof Ardanowski zobowiązał się przekonać Pana Prezydenta RP do konieczności zorganizowania w jak najszybszym czasie spotkania Ministrów Rolnictwa, Infrastruktury oraz strony społecznej w obecności członków Rady. Należy bowiem  jednoznacznie określić zakres kompetencji obu instytucji oraz ostatecznie zaistniały problem rozwiązać. 
 
     Wsparcia wypowiedzi pod względem prawnym udzielił zaangażowany przez ZPRyb Pan Leszek Napierała – radca prawny, za co serdecznie dziękujemy.

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |