Szukaj
 
 
Aktualności

Posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - 25.10.2022 r, Warszawa. 

     Dnia 25.10.2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania dyskutowano o racjonalnym wykorzystaniu zasobów wody dla potrzeb rolnictwa i akwakultury, w tym małej retencji oraz o aktualnych problemach rybackich użytkowników jezior związanych z ostatnią działalnością PGW „Wody Polskie”.

 

Środowisko rybackie reprezentowali:

a). Federację Organizacji Rybaków Śródlądowych, Panowie:
     - Mirosław Purzycki  - Przewodniczący Federacji,
     - Mariusz Leciński - radca prawny.
b). PZW, Państwo:
     - Beata Olejarz - Prezes Zarządu Głównego,
     - Jerzy Czyżak - Okręg PZW Poznań,
     - Ewa Buczek - radca prawny.
c). Związek Producentów Ryb-OP, Panowie:
     - Andrzej Abramczyk - Wiceprezes Zarządu i Prezes Oddziału Jeziorowego,
     - Leszek Napierała - radca prawny.
d). Zespół ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej, Pan:
     - Jakub Roszuk – Przewodniczący Zespołu.

     Sprawy rybackie prezentował Pan Andrzej Abramczyk, który w swoim wystąpieniu (zobacz konspekt>>>>) omówił historię restrukturyzacji rybactwa, rolę firm rybackich i wędkarskich w lokalnej społeczności oraz jako producentów zdrowej żywności. Pan Andrzej Abramczyk przedstawił nadzieje, jakie rybacy wiązali z wypracowanymi przez lata, jak się wydawało trwałymi rozwiązaniami prawnymi stabilizującymi działalność dziś i w przyszłości oraz podejmowanymi w związku z tym decyzjami  dotyczącymi rozwoju rybackich firm. Na tym tle referent nawiązał do bezprawnych działań PGW „Wody Polskie”, które w konsekwencji mogą przyczynić się do bankructwa gospodarstw rybackich.
 
     W swojej wypowiedzi Wiceprezes Andrzej Abramczyk wypunktował tylko kilka działań podejmowanych przez PGW „Wody Polskie” a będących ewidentnie niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim z Ustawą Prawo wodne i Ustawą o rybactwie śródlądowym. Wypowiedź ta została zobrazowana przykładami wziętymi "z życia", co jeszcze bardziej pokazało absurdy forsowanych zmian systemowych. Na tym tle przedstawiciel ZPRyb omówił działania MRiRW, które jako decydent w sprawach działu „rybołówstwo” i rybackiego zagospodarowania wód, mimo podobnego stanowiska, co reprezentowane przez nasze środowisko, do tej pory nie podjęło zdecydowanych czynności, aby te nieprawne zmiany systemowe ukrócić.
 
     W imieniu środowiska rybackiego Pan Andrzej Abramczyk poprosił członków Rady o pośrednictwo w rozwiązaniu tego życiowego dla rybaków problemu. Wypowiedź tą uwiarygodnił spór prawny między przedstawicielami MRiRW a PGW „Wody Polskie”, dotyczący obowiązku wystawiania przez PGW obwodów na konkursy oraz zgodności z prawem prowadzenia przez tę instytucję gospodarki rybackiej w tych obwodach. W trakcie ożywionej dyskusji argumenty przedstawicieli rybaków uzyskały aprobatę członków Rady.  Jej Przewodniczący - Pan Jan Krzysztof Ardanowski zobowiązał się przekonać Pana Prezydenta RP do konieczności zorganizowania w jak najszybszym czasie spotkania Ministrów Rolnictwa, Infrastruktury oraz strony społecznej w obecności członków Rady. Należy bowiem  jednoznacznie określić zakres kompetencji obu instytucji oraz ostatecznie zaistniały problem rozwiązać. 
 
     Wsparcia wypowiedzi pod względem prawnym udzielił zaangażowany przez ZPRyb Pan Leszek Napierała – radca prawny, za co serdecznie dziękujemy.

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |