Szukaj
 
 
Aktualności

Konferencja z okazji Święta Rybaka, 28-30 czerwca 2023 r., Wrocław 

 

  Zobacz zdjęcia...

 

 

W dniach 28-30 czerwca 2023 r. Związek Producentów Ryb - Organizacja Producentów w konsorcjum z LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zorganizował we Wrocławiu rybacką konferencję z okazji Święta Rybaka.  Patronat honorowy nad Obchodami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Robert Telus.

W konferencji licznie uczestniczyli członkowie Związku Producentów Ryb oraz zaproszeni goście, Państwo: Adam Sudyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Anna Wiśniewska - Dyrektor Departamentu Usług Wodnych w PGW Wody Polskie,  prof. IRS dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke - Wicedyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ds. Naukowych, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jakub Roszuk - Przewodniczący Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy MRiRW, Mateusz Bukowski - Dyrektor Wielkopolskiego OR ARiMR, dr inż. Andrzej Lirski - Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Jerzy Czyżak - Prezes Oddz. Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Rybackiego, dr Mirosław Kuczyński z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej, Izabela Handwerker - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej, dr inż. Wojciech Andrzejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Redaktor Naczelny „Przeglądu Rybackiego”, ks. Grzegorz Czaja - Kapelan Rybaków.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w wycieczce foto-safari meleksami po Stawach Milickich, podczas której podziwiali piękne krajobrazy tego największego w Europie kompleksu stawów rybnych oraz wysłuchali interesujących prelekcji na rybackie tematy. W programie wycieczki znalazły się również: zwiedzanie Muzeum Tradycji Rybackiej w Miliczu z przewodnikiem oraz degustacja potraw rybnych w „Gospodzie 8 Ryb”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od licznych prelekcji na aktualne tematy rybackie:
- „Praktyczne aspekty nowej perspektywy finansowej 2021-2027” oraz „Informację nt. elektronicznego składania wniosków do ARiMR” przedstawił Pan Adam Sudyk z MRiRW,
- „Sprawę pozwoleń wodno-prawnych” omówiła dr Anna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Usług Wodnych z PGW Wody Polskie,
- „Wybrane aspekty dobrostanu ryb” oraz „Zmiany rynku karpia w Polsce” przedstawił dr inż. Andrzej Lirski, Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego,
- „Inwazja obcych w rybactwie, o tym się nie mówi” to temat, który zreferował dr inż. Wojciech Andrzejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Następnie uczestnicy przejechali autokarami do ZOO we Wrocławiu, gdzie wysłuchali prelekcji pt. „Prawa i obowiązki hodowcy w trakcie kontroli weterynaryjnej”, przedstawionej przez Panią Izabelę Handwerker, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej oraz
 „Czy nawożenie stawów jest możliwe i potrzebne” - wykład dr Mirosława Kuczyńskiego z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej.

 

Po zakończeniu części prelekcyjnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wrocławskiego ZOO z jego licznymi atrakcjami. Największym powodzeniem cieszyły się obiekty z rybami, jak „Oceanarium” oraz „Odrarium”.  

Po powrocie z wycieczki Pan Marek Trzcieliński - Prezes Związku Producentów Ryb otworzył część oficjalną. Po krótkim przemówieniu, Prezes ZPRyb wraz z Wiceprezesami Związku, Panami: Lechem Staniszewskim i Bogusławem Więckiem przystąpił do uhonorowania Złotą Odznaką Honorową ZPRyb „Za zasługi dla rybactwa” wraz z legitymacją tych osób, których działalność na rzecz rybactwa zaznaczyła się w sposób szczególny.

Odznakę otrzymali Państwo:
   • dr Anna Wiśniewska – Dyrektor Departamentu Usług Wodnych w PGW Wody Polskie,
  
prof. IRS dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke – Wicedyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ds. Naukowych,
  
Mateusz Bukowski – Dyrektor  Wielkopolskiego OR ARiMR,
  
Inga Demianiuk-Ozga – Prezes LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”,
  
Jakub Roszuk – Przewodniczący Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy MRiRW,
  
dr Mirosław Kuczyński - z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej,

   dr inż. Wojciech Andrzejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Redaktor Naczelny „Przeglądu Rybackiego”
oraz członkowie Związku Producentów Ryb, Państwo:
  
Wanda Lik,
  
Jan Basztabin,
  
Jacek Pakuła,
  
Paweł Wołoszyn.


Następnie Pan Jakub Roszuk - Przewodniczący Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy MRiRW, w imieniu własnym oraz Pana Krzysztofa Ciecióry, Podsekretarza Stanu w MRiRW wręczył Prezesowi Związku, Panu Markowi Trzcielińskiemu dyplom z podziękowaniem m.in. za owocną współpracę oraz działanie na rzecz środowiska rybackiego, za zaangażowanie w pracę Zespołu i merytoryczny wkład, a także za konstruktywne wnioski.

Trzeciego dnia konferencji miejsce miało podsumowanie. Uczestnicy sformułowali wnioski z konferencji oraz złożyli podziękowania organizatorom za zorganizowanie tak atrakcyjnego przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym.

Organizatorem Konferencji był Związek Producentów Ryb - Organizacja Producentów w konsorcjum z LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
Konferencję sfinansowano z środków PO Rybactwo i Morze.


Autorzy zdjęć: W. Andrzejewski, A. Frankowska.


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |