Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Dnia 15 marca 2013 r. w miejscowości Kozły k/Niedźwiedzia (powiat ostrzeszowski) odbyło się zebranie Oddziału Wielkopolskiego ZPRyb.

  Czytaj więcej...

Informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji rybackiej.

Czytaj tekst Rozporządzenia....

  

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony nowy wzór wniosku o dofiansowanie dla środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe.

  Czytaj więcej...

Dnia 18 lutego 2013 r. Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR zorganizował, na prośbę Prezesa ZPRyb, szkolenie dla producentów ryb dotyczące warunków udzielania pomocy w ramach środka 2.2. "rekompensaty wodno środowiskowe" oraz zasad kontroli gospodarstw rybackich.
 
Czytaj sprawozdanie z szkolenia >>>>>

  

Dnia 6 lutego 2013 r. odbyło się bardzo ważne dla rybactwa posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czytaj więcej...

We wszystkich Oddziałach RZGW trwają konsultacje w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych. W związku z powyższym ZPRyb zwraca uwagę na ogromne znaczenie poruszanego tematu.

  Czytaj więcej...

Informujemy, że na stronie ARiMR ukazało się ogłoszenie Prezesa ARiMR w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb oraz 2.4 Rybołówstwo śródlądowe. Bliższe informacje zawarte są pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-ryby-2007-2013/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-o-dofinansowanie.html

  

Biuro Analiz Sejmowych opracowało obszerny materiał z konferencji na temat "Polityka rybołówstwa w Polsce - stan i przyszłość", zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25.09.2012 r.

  Czytaj więcej...

W dniu 11.12.2012 r. w Sejmie RP odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone omówieniu wystąpienia wędkarzy i samorządów lokalnych, dotyczącego "rabunkowej" gospodarki w obwodach rybackich prowadzonej przez użytkowników i związanego z tym zmniejszenia ilości ryb.

  Czytaj więcej...

Związek Producentów Ryb zwrócił się pismem do MRiRW w sprawie zaangażowania się branżowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w rozwiązanie problemów karpiarstwa w Polsce.

Czytaj więcej...

  

Zarząd ZPRyb w związku z pojawiającymi się w środ. rybackim oraz Oddz. Regionalnych ARiMR różnymi interpretacjami dotyczącymi dokumentowania realizowanych pakietów działań wodno-środowiskowych wystąpił z pismem do MRiRW oraz ARiMR z wnioskiem o jednoznaczną interpretację pojęć i obowiązków oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla rybaków i pracowników ARIMR w tym zakresie.

Czytaj więcej....

 

  

W dniu 12.11.2012 r. Związek Producentów Ryb wystosował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przesunięcia części funduszy z Osi IV - LGR, celem wsparcia akwakultury i rybactwa śródlądowego.

Czytaj więcej...

  

Zamieszczamy wywiad z Panem Jerzym Bobrowskim - V-ce Prezesem Zarządu ZPRyb, opublikowany w "Gazecie Iławskiej" w dn. 26.10.2012 r.

 Czytaj więcej...

  

W związku z możliwością uzyskania jednorazowej wypłaty pomocy w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje o aneksowanie już zawartych umów w celu otrzymania rekompensaty jednorazowo za cały okres pozostały do zrealizowania zobowiązań wodno-środowiskowych.

  Czytaj więcej...

  

W dniu 25.09.2012 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja na temat "Polityka rybołówstwa w Polsce - stan i przyszłość", zorganizowana przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czytaj więcej...

Przedstawiamy do zapoznania się wybrane wykłady, wygłoszone podczas kursokonferencji ZPRyb w Sierakowie.

  Czytaj więcej...
Strona 10 z 20First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj