Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

.

Informujemy, że ARiMR opracowała wzór zapytania ofertowego wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w "Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO Rybactwo i Morze”.
Wzory te mają charakter przykładowy i w związku z tym nie ma obowiązku ich stosowania w takiej formie.

Link do wzorów...

  
 
Informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu dzisiejszym z Departamentu Rybołówstwa:
   - zasady udzielania pomocy suszowej nie przewidują konieczności szacowania strat. Warunkiem jest złożenie w odpowiednim terminie wniosku na formularzu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej ARiMR i pozytywna weryfikacja przez kierownika biura powiatowego ARiMR,
   - pomoc suszowa jest pomocą w ramach de minimis co oznacza, że po wykorzystaniu pomocy w wysokości 30 000 EURO w okresie 3 lat podatkowych, nie można ubiegać się o dodatkową pomoc de minimis, w tym polegającą na zmniejszeniu lub umorzeniu czynszu dzierżawnego za stawy.
  

Informujemy, że dzięki interwencji organizacji rybackich oraz pomocy ze strony Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ polskie gospodarstwa rybackie będą objęte pomocą finansową ze względu na wystąpienie suszy. 

  Czytaj więcej...

.

 

  

.

 

W imieniu całej rodziny serdecznie dziękuję Związkowi Producentów Ryb, wszystkim Rybakom oraz osobom związanym z rybactwem za wszelką pomoc, okazane nam wsparcie oraz obecność na pogrzebie mojego ojca Bogdana i brata Piotra. Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni za życzliwość i chęć pomocy w dalszym prowadzeniu gospodarstwa w Topornicy. 

Z wyrazami szacunku, 

Magdalena Malczewska

  
Strona 4 z 25First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj