Szukaj
 
 
Ważne dokumenty dla rybaków:

Kliknij nazwę, aby pobrać.

 

[Wystąpienie ZPRyb w sprawie nowelizacji ustawy "Prawo wodne" - 2016r.]

   [Pismo z kancelarii Prezesa Rady Ministrów]

   PISMA POPARCIA:      [Marszałek Woj. Mazowieckiego]       [Marszałek Woj. Wielkopolskiego] 

  [Sejmik Woj.Wielkopolskiego] [Wicemarszałek Woj. Kuj-Pom.]  [Wicemarszałek Woj. Lubuskiego]       [Wicemarszałek Woj. Łódzkiego]    [Zarząd Woj. Opolskiego]      [Zarząd Woj. Podlaskiego]     
  [Prof. dr hab. Jerzy Antychowicz]    [Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców...]

[Odpowiedź z Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania odszkodowań bobrowych]

[Uwagi ZPRyb do "Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości..." i "Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego"]

[Opinia Zarządu ZPRyb w sprawie "Mat. wstępnego do podziału środków finansowych PO RYBY 2014-2020"]

[Rozporządzenie MRiRW w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji rybackiej]

[Stanowisko ZPRyb do nowelizacji "Projektu ustawy - Prawo wodne" - 2015 r.]

[Działania ZPRyb przeciw planom wprowadzenia opłat za pobór wody na stawy - 2014-2015r.]
[Wniosek ZPRyb do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji projektu ustawy „Prawo wodne”]

[Wystąpienie ZPRyb w sprawie przystąpienia Polski po stronie Niemiec w charakterze interwenienta, do toczącego się procesu C-525/12 - Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec]

[Przewidywane koszty wykonania analizy wody]

Stenogram z obrad „Sejmowej Komisji Środowiska” w sprawie zniesienia na wniosek ZPRyb opłat za pobieranie wody na stawy]

[Stanowisko „naukowego-rybackiego mędrca” w sprawie opłat za wodę]

[Uwagi ZPRyb do ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej]

[Stenogram z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13.06.2003 r.]
[Informacja z posiedzenia Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 29.03.2007 r]

[Biuletyn z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 11.06.2008 r.]

[Wniosek ZPRyb dot. utrudnień związanych z możliwością odstrzeliwania ptaków żerujących na stawach]

[Postulaty ZPRyb dotyczące nowelizacji Ustawy z dn. 08.05.1985 r. o rybactwie śródlądowym]

[Deklaracja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenia tematyki rybactwa śródlądowego do planu pracy Komisji.]
[Informacja Prezesa ZPRyb ze spotkania z Sekretarzem Stanu, Panem K. Plocke z 14.01.2008 r.]

[Streszczenie wypowiedzi Prezesa ZPRyb na spotkaniu w IRS Żabieniec z Sekretarzem Stanu, Panem K. Plocke z dn. 06.06.2008 r.]

[Wnioski ZPRyb z konferencji w Sierakowie z dn. 12.09.2008 r.]

[Komunikat ZPRyb z narady zwołanej na wniosek Prezesa ZPRyb przez Sekretarza Stanu, Pana K. Plocke w dn. 28.04.2008 r.]

[Pismo z KZGW dotyczące pozwoleń wodnoprawnych.]

[Stanowisko ZPRyb dotyczące projektu Rozporządzenia Min. Środowiska zmieniającego Rozporządzenie w sprawie Obszarów Natura 2000.]

[Pismo ZPRyb do Premiera RP, Pana Donalda Tuska.]

[Pismo ZPRyb do Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie.]

[Opinia prawnicza w przedmiocie możliwości uzyskania przez hodowców ryb dostępu do broni palnej w celu odstrzału szkodników powodujących straty w hodowli.]
[Opinia prawnicza w przedmiocie zasadności wszczęcia postępowania o cofnięcie pozwolenia na broń myśliwską przeznaczoną do zwalczania szkodników rybackich.]

[Stanowisko IRS na temat problemu szkód powodowanych przez zwierzęta.]

[Stanowisko Departamentu Rybołówstwa MRiRW potwierdzające bezprawność wszczynania procedur cofnięcia zezwoleń na broń myśliwską.]

[Tekst opinii Departamentu Rybołówstwa MRiRW w sprawie zasadności wszczęcia postępowań o cofnięcie pozwoleń na broń myśliwską, przeznaczoną do zwalczania szkodników rybackich.]

[Pismo z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA wyrażające gotowość do prac nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji.]
[Pismo ZPRyb do Ministra Środowiska wnioskujące o skorygowanie opinii wydanej przez Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu w sprawie wyposażenia właścicieli obrębów hodowlanych w broń myśliwską.]

[Pismo ZPRyb do Wicepremiera MSWiA dotyczące obowiązujących przepisów o broni i amunicji.]

[Konflikt między rybakami a ptakami rybożernymi.]

[Oświadczenie rządowe – wykaz ptaków pożytecznych oraz wykaz ptaków szkodliwych dla rolnictwa.]

[Stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące braku pozwolenia wodnoprawnego.]

[USTAWA o RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM.]

[Ustawa z dn. 24.09.2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym].
[Ustawa z dn. 30.08.2013 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym].

 

Drukuj  
Skany dokumentów:
Drukuj  
Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |