Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

dot. podjęcia działań na rzecz rozwiązywania problemów rybactwa śródlądowego. [zobacz pismo]

  

W artykule „Społeczno – zawodowe organizacje rolników” zamieszczonym w Poradniku Gospodarskim nr 2 z 2007r. w sposób prosty i przystępny autorzy przedstawiają informacje dotyczące organizowania się rolników w związki społeczno – zawodowe takie jak Związek Producentów Ryb i jemu podobne. Określają umocowania prawne, zasady współdziałania z organami administracji rządowej. Artykuł ten może stanowić ciekawą lekturę dla Członków naszego Związku Jego publikacja została uzgodniona z Redakcją i Autorami. [zobacz artykuł]

  

Na temat otrzymania pomocy unijnej z SPO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” dla Gospodarstw Rybackich Lasów Państwowych. [zobacz pismo]

  

Prezes Związku Producentów Ryb, Pan Krzysztof Karoń odbył w dniu 5 lutego br. spotkanie z Panem Posłem R.P. Zbigniewem Dolatą - Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Podczas spotkania omówiono żywotne sprawy rybactwa śródlądowego. Wstępnie ustalono formę dalszej współpracy w celu podjęcia prób rozwiązania ważnych problemów nurtujących producentów ryb w Polsce w tym

nowelizację Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 15 kwietnia 1985 roku

  

Obecnie odbywają się zebrania sprawozdawczo- wyborcze w Terenowych Oddziałach Związku Producentów Ryb. Podczas zebrań dokonywane są wybory władz oddziałów na następne cztery lata i ustalane ramowe plany działalności.

W dniu 2 lutego odbyło się w Żarach zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Lubuskiego ZPR.
Wybrano Zarząd w osobach:

   1. Pan Janusz Maksymowicz - Prezes Zarządu,
   2. Pan Zbigniew Banaszak - V-ce Prezes Zarządu,
   3. Pan Grzegorz Stasiszyn - Sekretarz Zarządu .

W dniu 7 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału Wielkopolskiego w Przygodzicach k/Ostrowa Wlkp.
Wybrano Zarząd:

   1. Pan Eugeniusz Bogdan - Prezes -Oleśnica
   2. Pan Zbigniew Barteczka –v-ce Prezes -Milicz
   3. Pan Marek Trzcieliński – v-ce Prezes- Przygodzice
   4. Pan Bernard Lubiatowski—Sekretarz - Skoki
   5. Pan Karol Girus- Skarbnik - Możdżanów
   6. Pan Adam Szarek-Członek - Stobno
   7. Pan Roman Madaj-Członek - Bogucin
   8. Pan Paweł Szudrowicz-Członek - Mała Rasowa

  

27 stycznia w Uniejowie ZPR zorganizował szkolenie "w zakresie dobrostanu i humanitarnego obchodzenia się z rybami". Szkolenie przeprowadził Pan dr Andrzej Lirski, szeroko zaznajamiając uczestników szkolenia z obowiązującym prawem w w/w zakresie.
Wykłady były wzbogacone bogatą ilustracją audio- wizualną!
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty IRS. [zobacz - jeden z certyfikatów]

  

Informujemy, że ZPR w pierwszej dekadzie marca planuje przeprowadzenie kolejnego szkolenia dla kierowców przewożących ryby żywe. Uzyskanie świadectwa z ukończenia w/w szkolenia jest warunkiem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych do świadczenia transportu ryb - chętni na w/w szkolenie mogą zgłaszać się do biura ZPR w Poznaniu.

  

Zarząd ZPR informuje: W dniu 27 stycznia 2007 roku ZPR zorganizował na Zamku w Uniejowie II Bal Rybaka.
Rybacy wraz z żonami przeżyli wspaniałe, niezapomniane chwile, podczas wspólnej karna-wałowej zabawy, okraszonej biesiadnymi pieśniami, quizami, tańcami, przy wspaniałym polskim jadle !!!

Wniosek główny z Balu "Do zobaczenia za rok !!!"

  

Zarząd ZPR informuje: Pan Krzysztof Karoń-Prezes Związku Producentów Ryb otrzymał w Poznaniu z rąk Księcia Juliusza Nowiny Sokolnickiego- byłego Prezydenta R.P. na Uchodźctwie:

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
jako nagrodę
za zasługi w działalności charytatywnej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

"Order Świętego Stanisława" jest kontynuacją orderu ustanowionego w 1765 r. przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

  

Zamieszczamy odpowiedź od V-ce Ministra Finansów  w jakiej wysokości nalicza się podatek od gruntów pod wodami oznaczonymi jako Ws oraz, że obciążanie rybaków za przekwalifikowanie gruntów z Ws na Wsr wykonywane jest z urzędu i na jego koszt.

Dnia 17 sierpnia 2006 otrzymaliśmy odpowiedź od Głównego Geodety Kraju dotyczącą przekwalifikowania gruntów Ws na Wsr. [zobacz pismo str. 1]     [zobacz pismo str. 2]

  

Dnia 7 sierpnia wpłynęło do Biura ZPR pismo od Podsekretarz Stanu Pana Sebastiana Filipka Kaźmierczaka dotyczące przekwalifikowania gruntów z Ws na Wsr. [zobacz pismo str. 1]     [zobacz pismo str. 2]

  

Dnia 20-22 września 2006 odbyło się Szkolenie dla członków ZPR w Sierakowie Wlkp.
Zapoznaj się z artykułem z "Poradnika Gospodarskiego" opisującego szkolenie w Sierakowie i zdjęciami

  

Związek Producentów Ryb zorganizował w dniu 29 czerwca 2006 roku uroczystości "Święta Rybaka 2006" w Siedlątkowie nad zalewem Jeziorsko.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
     V-ce Premier Andrzej Lepper [zobacz pismo]
     Minister Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki
[zobacz pismo]

Zobacz zdjęcia z uroczystości

  

11.00 - Msza Święta w intencji rybaków

14.00 - zakwaterowanie i obiad w hotelu w miejscowości "Tumidaj"

16.00 - II Mistrzostwa Polski Rybaków w strzelectwie sportowym - leśniczówka Pyszków

18.00 - biesiada

20.00 - kolacja i spotkanie towarzyskie w hotelu "Tumidaj"

  

Podczas obchodów "Święta Rybaków 2006" odbyły się II Mistrzostwa Polski Rybaków w strzelectwie sportowym

  Czytaj więcej...

Dnia 25 maja 2006 odbyło się zebranie Zarządu ZPR w Złotym Potoku. [zobacz zdjęcie]

Podjęto m.in. nastpujące uchwały:
- uchwała nr 2 o organizacji szkolenia w drugiej połowie września 2006 roku
- uchwała nr 3 o organizacji wyjazdu szkoleniowego do Czech, na Węgry i na Słowację w pierwszej połowie września 2006 roku
- uchwałę nr 4 o organizacji "Święta Rybaków" dnia 29 czerwca 2006 roku
- uchwałę nr 7 o organizacji "Domu - Izby Rybaków" w Złotym Potoku z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-szkoleniowe

  

Dotyczy: wykorzystania środków z funduszy strukturalnych dla rybactwa.

  Czytaj więcej...

Po raz pierwszy zostałem uhonorowany formalnym zaproszeniem na Zjazd Związku Producentów Ryb. ...

  Czytaj więcej...

Zarząd Związku Producentów Ryb z satysfakcją odnotowuje przesłanie pisma z dnia 28 listopada 2005 r., dotyczącego wykazu celów I i II rzędu dla resortu rolnictwa ...

  Czytaj więcej...
Strona 27 z 27First   Previous   18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |