Szukaj
 
 
Aktualności

W dniu 29 listopada br., Zarząd Związku Producentów Ryb w odpowiedzi na kłamliwy artykuł pt.

"Karp to sama chemia"

, który ukazał się w Gazecie Codziennej Fakt w dniu 28 listopada br., podjął uchwałę o podjęciu zdecydowanych działań mających na celu przedstawienie prawdy materialnej w tym zakresie. Na podstawie w/w uchwały Zarząd ZPR wystąpił z pisemnym wezwaniem do redakcji Gazety Codziennej Fakt do sprostowania oraz zaprzestania naruszania dobrego wizerunku producentów ryb w Polsce.

[zobacz pisemne wezwanie]

Jednocześnie wystąpił z pismami do:

- Premiera - Donalda Tuska,

[zobacz pismo]

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego,

[zobacz pismo]

- Głównego Lekarza Weterynarii - Ewy Lech,

[zobacz pismo]

z prośbą o podjęcie działań mających na celu zdementowanie fałszywych, kłamliwych i oszczerczych informacji podanych przez gazetę Fakt.

  

Zarząd Związku Producentów Ryb w związku z opublikowaniem w dzienniku Fakt w dniu 28 listopada br. artykułu pt. "Karp to sama chemia" oświadcza, że wszystkie informacje w nim zawarte dotyczące karpi, są oszczercze i kłamliwe.

  Czytaj więcej...

20 listopada 2007r. Związek Producentów Ryb otrzymał podziękowanie i brązowy medal "Bene Meritus", przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za finansowe wsparcie Funduszu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

  

W dniu 15 października br. w Uniejowie doszło do spotkania przedstawicieli Związku Producentów Ryb w osobach:
   - Krzysztof Karoń - prezes Zarządu
   - Janusz Maksymowicz - wiceprezes Zarządu,
   - Zenon Maśluk - członek Zarządu
   - Zbigniew Rakowski - prezes Oddziału łódzkiego ZPR
   - Adam Michaś - członek Związku
z przedstawicielami reprezentujących:
   - Grupę Metro
   - sieć Tesco
Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Na spotkaniu tym poinformowano kupców o aktualnych uwarunkowaniach produkcji karpia, jego kosztach oraz prognozach wielkości produkcji w 2007 roku. Powiadomiono także, że planowane jest nagradzanie przez naszą organizację, najlepszych handlowców, certyfikatami jakości. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Regulamin jego przyznawania jest w opracowaniu. Certyfikacją objęta będzie wzorowa sprzedaż karpi z zachowaniem ich dobrostanu. W dalszej części spotkania zgodnie stwierdzono, że dla usprawnienia obrotu rybami niezbędnym jest zajęcie się logistyką dostaw, by w maksymalnym stopniu ograniczyć dublowanie tras przewozów. Na zakończenie, stwierdzono celowość częstszego organizowania takich spotkań.

  

W dniu 06 listopada br. odbyło się, w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Kock, zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Lubelskiego.
Na zebraniu tym wybrano Zarząd na kadencję od 2007-2011. Do Zarządu wybrano tych samych członków. Prezesem Oddziału został ponownie Kol. Marian Rapacewicz - Prezes G.R. Kock z/s w Rykach.

  

który odbył się w dniu 12 września br. w Sierakowie Wlkp [zobacz komunikat]


  Czytaj więcej...

Pilna wiadomość. W dniu 21 lipca przesłaliśmy do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej stanowisko Związku Producentów Ryb  do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w którym zaproponowano ich wyznaczanie na terenach powiązanych z gospodarką rybacką o następującej treści: [zobacz pismo]

  

W dniu 29 czerwca br. Związek Producentów Ryb zorganizował uroczyste obchody "Święta Rybaka 2007" w Siedlątkowie nad zalewem Jeziorsko.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
V-ce Premier - Andrzej Lepper,
Minister Gospodarki Morskiej - Rafał Wiechecki.
W imieniu Wicepremiera w uroczystościach wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak.

  Czytaj więcej...

W dniu 11 czerwca Związek Producentów Ryb, jako jedyna organizacja rybacka w Polsce, wystąpił do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z pismem nt. projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego treść zamieszczamy poniżej:
[treść załączonego pisma]

W dniu 31 lipca odbyła się w Ministerstwie Środowiska konferencja uzgadniająca projekt ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W konferencji tej wziął udział Prezes Zarządu ZPR pan Krzysztof Karoń.

Konferencja ta zakończyła się naszym pełnym sukcesem !!!
Z PROJEKTU USTAWY WYKREŚLONY ZOSTAŁ ZAPIS KTÓRY WPROWADZAŁ OBOWIĄZEK OPŁAT ZA POBÓR WODY NA POTRZEBY CHOWU I HODOWLI RYB.

  

dot. projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej. [zobacz pismo]

  

Podziękowanie za pozytywne przyjęcie wniosku i ujęcie „ryb słodkowodnych” w uchwalonej w dniu 24.05.2007. „zmianie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt…”. [zobacz pismo]

  

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem posłów: Waldemara Starosty (Samoobrona) i Władysława Stępnia (SLD), zrealizowała następujący porządek dzienny: – informacja o problemach gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu czystości tych wód, – problemy organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką rybacką na wodach śródlądowych, w tym Polskiego Związku Wędkarskiego. [zobacz pismo]

  

podczas którego:
-zatwierdził bilans Związku za 2006 rok,
-przyjął harmonogram prac w 2007 roku w tym m.in.:
   - zorganizowanie "Święta Rybaka" w dniu 29.06.2007 w Siedlątkowie wraz z poświęceniem sztandaru ZPR
   - zorganizowanie III Mistrzostw Polski Rybaków w strzelectwie sportowym z broni myśliwskiej,
   - odbycie szkolenia ( konferencji) ZPR w Sierakowie Wlkp w dniach 11 - 13.09.br. oraz określono jego ramową tematykę,
   - zasugerowano Oddziałowi Wielkopolskiemu ZPR włączenie się w organizację wystawy rybackiej na "Polagrze" w Poznaniu w dniach 28- 30.09.2007 r.
   - zapewnienie realizacji obsługi statutowej członków Związku

  

dot. rybactwa śródlądowego. [zobacz pismo]

  

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uchwalony w dniu 27 kwietnia 2007r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie gospodarowania wodami śródlądowymi. [zobacz pismo]

  

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem posłów: Waldemara Starosty (Samoobrona) i Władysława Stępnia (SLD). [zobacz stenogram z posiedzenia]

  

dot. podjęcia działań na rzecz rozwiązywania problemów rybactwa śródlądowego. [zobacz pismo]

  

W artykule „Społeczno – zawodowe organizacje rolników” zamieszczonym w Poradniku Gospodarskim nr 2 z 2007r. w sposób prosty i przystępny autorzy przedstawiają informacje dotyczące organizowania się rolników w związki społeczno – zawodowe takie jak Związek Producentów Ryb i jemu podobne. Określają umocowania prawne, zasady współdziałania z organami administracji rządowej. Artykuł ten może stanowić ciekawą lekturę dla Członków naszego Związku Jego publikacja została uzgodniona z Redakcją i Autorami. [zobacz artykuł]

  

Na temat otrzymania pomocy unijnej z SPO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” dla Gospodarstw Rybackich Lasów Państwowych. [zobacz pismo]

  

Prezes Związku Producentów Ryb, Pan Krzysztof Karoń odbył w dniu 5 lutego br. spotkanie z Panem Posłem R.P. Zbigniewem Dolatą - Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Podczas spotkania omówiono żywotne sprawy rybactwa śródlądowego. Wstępnie ustalono formę dalszej współpracy w celu podjęcia prób rozwiązania ważnych problemów nurtujących producentów ryb w Polsce w tym

nowelizację Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 15 kwietnia 1985 roku

  
Strona 27 z 28First   Previous   19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  28  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |